Gamification in het onderwijs geïntegreerd,, dat is het doel waar wij naar streven. Vele havo leerlingen hebben problemen met concentratie en motivatie in het ’traditionele leren’ op school. Door die gedemotiveerde leerlingen zullen de resultaten allemaal heel erg tegenvallen. Leermethodes gamificeren zal wel eens de reddende engel kunnen zijn voor dat probleem. Gamificeren is de term die gebruikt wordt voor het ‘spelend’ maken van iets, oftewel je maakt er een game van.

Maar waarom is gamification in het onderwijs zo motiverend? Steeds meer gedemotiveerde leerlingen Het is een feit dat er steeds meer middelbare scholieren zonder motivatie in de klas zitten. Het is een probleem dat steeds groter wordt, de mensen van de toekomst kunnen geen motivatie halen uit hun middelbare school carrière. Dat is wat er geconstateerd wordt uit het onderzoek van Qompas. Ze hebben 170.000 leerlingen onderzocht en zien steeds meer ongemotiveerde leerlingen, dat blijkt uit onderzoek van Qompas(2019). Maar wat is de reden dat er steeds zo veel leerlingen hun motivatie verliezen? In hun onderzoek hebben ze niet expliciet onderzocht waarom leerlingen minder gemotiveerd zijn en lagere cijfers halen, maar hij ziet in de praktijk wel een aantal oorzaken. Het tekort aan docenten is daar een van de redenen van, net zoals de druk die op docenten staat, ook de leerlingen lijden daar dus onder. Een andere reden is dat de wereld van de jongeren drastisch veranderd is de laatste jaren. Door de komst van social media zijn de leerlingen veel prikkels gewend. De wereld van de jongeren is op een scherm, de traditionele manier van lesgeven valt daardoor heel rauw op het dak van de leerlingen. (Qompas, 2019).

Motivatie door gamificatie
Het is duidelijk dat het motivatiegebrek van middelbare scholieren een groot probleem is. Uit onderzoek van (NRO, 2016) blijkt gamificatie een goede optie te zijn om die motivatie terug te krijgen bij de leerlingen. Een leidende factor daarvoor is competitie. Door de competitie zijn leerlingen heel gemotiveerd om heel goed te werk te gaan zodat ze de concurrenten kunnen verslaan.
Ook beloningen is iets wat heel erg motiverend werkt op leerlingen, vaak in combinatie met de eerdergenoemde competitie. Beloningen als een virtuele trofee zijn beloningen waardoor de speler een gevoel van voldoening krijgt. Verder zijn er weinig onderzoeken gedaan naar de effecten van gamificatie in het onderwijs. De reden daarvoor is dat het per persoon heel erg verschilt wat voor effect het heeft. (NOG, 2020).
Al met al lijken alle pijlen te wijzen op het feit dat gamificatie het onderwijs erg goed zal doen in de toekomst. Ook al is het weinig onderzocht zijn er genoeg signalen waaruit blijkt dat gamificatie motiveert en de toekomst is. Dat is de reden dat wij onze volle focus dit project gaan leggen op het gamificeren van een leermethode.
Ben jij geïnteresseerd in hoe wij het onderwijs gaan gamificeren, blijf ons volgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *